Usługi szkoleniowaUsługi doradztwaCoachingAkademieNasz zespół

Telemarketing - telefoniczna obsługa Klienta 2-dniowe szkolenie otwarte

Jak efektywnie prowadzić obsługę i budować relacje z klientami przez telefon?

1280 zł
1574 zł brutto

Skrócony opis programu szkolenia:

1. Telemarketing-rola i znaczenie

-telesprzedaż

-telepromocja

-telemarketing właściwy

2. Skuteczność komunikacji telefonicznej

-charakterystyka zawodu telemarketere

-typy klientów i strategie ich obsługi

-efekt pierwszego wrażenia

2.Proces sprzedaży telemarketingowej

-planowanie rozmowy i formułowanie celu

-czas trwania rozmowy

-operowanie głosem w rozmowie telefonicznej

-podstawowe bariery komunikacyjne

-metody radzenia sobie ze strażnikami

-metody aktywnego słuchania

-narzędzia komunikacji werbalnej

-czynniki wpływu na klienta

3. Etapy rozmowy telefonicznej:

-przygotowanie się do rozmowy

- rodzaje i sposoby zadawania pytań

-obiekcje klienta i sposoby radzenia sobie z nimi

-zamknięcie i zakończenie rozmowy

V.Negocjacje przez telefon

-techniki wywierania wpływu

VI. Elementy wspierające pracę telemarketera

asertywność - na ile potrzebna jest w pracy telemarketera

6 wskazówek dotyczących dzwonienia

metody radzenia sobie z trudnymi klientami

zarządzanie czasem jako pomoc w wyższej efektywności

najczęstsze błędy popełniane przez telemarketerów

VII. Ćwiczenia indywidualne i grupowe

Metodologia:

ćwiczenia grupowe i indywidualne

burza mózgów

dyskusja interaktywna

wymiana doświadczeń

mini prezentacja

case study

role playing

feedback

obserwacja

energizery

icebreakery

Pozostałe inf. nt szkolenia:

Czas szkolenia: 2 dni

Forma szkolenia: otwarte

Liczba osób: 5-10

Prowadzący szkolenie: trener, praktyk biznesu, wieloletni menedżer w dużych firmach handlowych, sprzedażowych i agencjach reklamowo promocyjnych, specjalista ds sprzedaży, kształtowania wizerunku firm i tworzenia kampanii oraz strategii reklamowo promocyjnych Firm, bogate doświadczenie zawodowe w branży B2B. Autor zastrzega sobie prawo do nie podawanie danych osobowych na stronie.

 

Cena szkolenia:

1280,00 zł. netto od osoby plus VAT-23%

Cena szkolenia zawiera; koszt sali szkoleniowej, koszt trenera, koszt materiałów dydaktycznych, koszt skryptu dla uczestnika szkolenia, koszt imiennych certyfikatów, koszt przerw kawowych i koszty obiadów w trakcie 2 dni szkolenia.

Cena szkolenia nie zawiera: kosztu kolacji i kosztu noclegu !!!

Inne inf.

We wszelkich zapytaniach nt szkolenia, programu merytorycznego, hotelu, war. organizacyjnych, terminów organizacji szkolenia i promocji, prosimy o kontakt tel. lub mailowy z Firmą PRO-BUSINESS: tel 512-157-870 , mail: szkolenia@pbmc.pl lub biuro@pbmc.pl.

Zapraszamy.


Szkolenie może być zorganizowane w formie dedykowanej/zamkniętej - warunki organizacyjne, finansowe, czas, miejsce, ostateczna zawartość programu ramowego szkolenia – do ustalenia.


Oferta promocyjna:

  • przy zakupie szkolenia przez minimum 2 osoby z jednej firmy jednocześnie lub na ten sam termin przysługuje: rabat w wysokości: 10% ceny szkolenia
  • przy zakupie szkolenia przez minimum 3 i więcej osób z jednej firmy jednocześnie lub na ten sam termin przysługuje: rabat w wysokości: 20% ceny szkolenia
  • przy dokonaniu przedpłaty przez 2 osoby z tej samej Firmy na szkolenie otwarte w pełnej wysokości w terminie 30 dni przed organizacją szkolenia przysługuje rabat extra w wysokości: 100,00 zł dla osoby
  • przy dokonaniu przedpłaty przez 3 i więcej osób z tej samej Firmy na szkolenie otwarte w pełnej wysokości w terminie 45 dni przed organizacją szkolenia przysługuje rabat extra w wysokości: 150,00 zł dla osoby

Zamówienie szkolenia wymaga zapoznania się i akceptacji Wewnętrznego Regulaminu Szkoleń, który jest dostępny na stronie głównej naszego serwisu.

Prowadzący szkolenie:

 

Trener i autor szkoleń z obszaru marketingu, programów lojalnościowych oraz sprzedaży.

Posiadane doświadczenie trenerskie i zawodowe: Wieloletnie doświadczenie zawodowe, menedżerskie oraz trenerskie autora w obszarach: -reklamy - promocji - strategii reklamowo promocyjnych - tworzenia komunikacji marketingowej firm - marketingu na rynku B2B - sprzedaży i obsługi klienta - telemarketingu- - zarządzania agencją reklamową - tworzenia programów lojalnościowych firm

» Profil treneraAktualnie nie ma zaplanowanych szkoleń otwartych dla tego szkolenia.


Na temat tego szkolenia nie otrzymaliśmy jeszcze żadnej opinii.